ΕΡΜΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
   Home      About us

Η  Εταιρεία  « ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. »  ιδρύθηκε  το  Έτος 1994  και

η  έδρα  της  είναι  στην  περιοχή  ΜΑΝΤΡΩΝΙΑ  ΒΑΡΗΣ  της  νήσου  ΣΥΡΟΥ  όπου  βρίσκεται  το  εργοτάξιο  της Εταιρείας.

 

Η  παραγωγή του προιόντος  γίνεται  από    συγκρότημα παραγωγής

ετοίμου σκυροδέματος  σύγχρονης  τεχνολογίας  το οποίο  εγκαταστά- θηκε το  2005  σε  αντικατάσταση του ήδη  υπάρχοντος.

 

Για  τον  έλεγχο  του  προιόντος  το  εργοτάξιο  διαθέτει  εργαστήριο

ποιοτικού  ελέγχου  την  επίβλεψη  του  οποίου την  έχει  Πολιτικός

Μηχανικός.