ΕΡΜΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
   Home      Services

Η εταιρεία δραστηριοποιείται  και  στον  τομέα  της  εμπορίας  οικοδο-

μικών  υλικών  καλύπτοντας  όλη  την  γκάμα  των  προιόντων  και

διαθέτοντας  2  γερανοφόρα οχήματα  για  την  παράδοση  των 

εμπορευμάτων  στα  εργοτάξια.